Adatkezelés és együttműködés egy platformon. A témával foglalkozó webinárunk itt érhető el.

Jelenlegi munkafolyamataink sok esetben szigetszerűen működnek digitális eszközeinken (pl. mobiltelefon, tablet, laptop). Ennek az a hátránya, hogy munkavégzésünk széttagolttá válik és az adott munkában résztvevő felekhez kevesebb és hiányos információ jut el, legyen szó akár tervezésről, kivitelezésről vagy üzemeltetésről. Így nem mindig valósítható meg a munka adott fázisában a döntések hatékony előkészítése és támogatása.

Az ebből fakadó problémák kezelésére új, hatékony eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyekkel folyamatainkat összekapcsolhatjuk. Milyen folyamatokról van szó? Tervlapok, 3D modellek kezeléséről, komplex munkafolyamatokról, csapatokra vonatkozó digitális kapcsolatokról, hozzáférések beállításáról, berendezésekre vonatkozó információkezelésről vagy a projektekre vonatkozó költségekről és változás kezelésről. Mindezekre megfelelő megoldást ad az Autodesk Construction Cloud, amely egy olyan egységesített platform, amely az építőipar együttműködési folyamatainak menedzselésére ad kiterjedt, professzionális eszközöket a kezünkbe.

Eszközeivel az építési projektek 4 fázisában megjelenő együttműködési mennyiségszámítási és koordinációs folyamatokat tudjuk kezelni. Milyen fázisokra gondolunk? Az első a „Design” a koncepcionális tervezés, amely a vázlattervek, koncepciótervek, a tömegmodellek kialakításának az időszaka. Ezt követi a „Plan” a szakági-, kiviteli tervezés, majd pedig a „Build” a kivitelezési fázis, és végül pedig az „Operate”, az üzemeltetési időszak zárja a sort.

A különböző fázisokban megjelenő folyamatokat és feladatokat átfogó szolgáltatás úgy jöhetett létre, hogy az Autodesk fejlesztői, saját alapfejlesztésüket kiegészítve, összevontak több más fejlesztésből származó technológiát. Többek között a BIM 360 felhő szolgáltatást, a Building Connected eszközeit, az Assemble-t, és a Plangrid-et. Az Autodesk integrálta és egy platformként kezeli az áthozott különböző előbb felsorolt fejlesztések funkcióit és egy teljesen új egyesített rendszert épít belőlük az Autodesk Construction Cloud név alatt. A dinamikus fejlesztés ebben az esetben az integráció mellett valóban dinamikus: kéthavonta jönnek ki új funkciócsomagok.

A legújabb fejlesztési csomag egyik újdonsága a „My Home” fül, amellyel az összes meglévő projektünk észrevételeit, „issue”-it láthatjuk, emellett kapunk egy térképet arról, hogy hol vannak a projektek. Különböző tervkártyákat tölthetünk be és rakhatunk fel a „My Home” dashboard-unkra.

Milyen nagyobb egységekből épül fel az Autodesk Construction Cloud?

Az alapszolgáltatási modul, amely önállóan is elérhető és minden további modulnak is részét képezi az Autodesk Docs. Ez egy közös adatkörnyezet (Common Data Environment – CDE) fájlok tárolására és kezelésére, amely a projektek teljes életútját kiszolgálja. Három fő területe van: az első dokumentumokra vonatkozó hozzáférések kezelése, a második a verziókövetési eszköz, a harmadik a digitális jóváhagyási folyamatok kezelése. Mindezeket egyedi igények szerint kialakítható mappastruktúrába foglalva, fájlok tárolására, dokumentumok, táblázatok, 2D rajzok és 3D modellek megjelenítésére használhatjuk. Emellett Office 365 hozzáféréssel a dokumentumokat szerkeszteni lehet magában a felületben is. Kiemelt funkciója a dokumentumok összehasonlítása verziók között. Sok fájlformátum megtekinthető (pl. .dwg, .rvt, .ifc, pdf) és még több feltölthető és kezelhető a rendszerben. Mindezen tulajdonságok teljes mértékben BIM kompatibilis módon, szabványosított módon (is) használhatók (ISO 19650), amelybe beleértjük a teljes openBIM kompatibilitást is.

Az Autodesk Construction Cloud moduljai közül a projektek előkészítési fázisában a Takeoff az, amely mennyiségkimutatási eszközöket biztosít a 2D rajzok és 3D modellek mennyiségeinek kimutatására fél-automata módon.

Az Autodesk Construction Cloud másik modulja a BIM Collaborate, amelynek eszközei a projektadatok átláthatóságában támogatnak, valamint a projektek közötti együttműködésben és a projektdokumentumok feletti ellenőrzés fenntartásában állnak szolgálatunkra. Alapvető funkciói a professzionális megrendelői, tervezői, kivitelezői kommunikációs csatornák kialakítását teszik lehetővé.

A BIM Collaborate Model Coordination funkciója automatikus ütközésvizsgálatot hajt végre, előre beállított ütközési mátrixszal. Színskálán mutatja meg, hogy mennyi ütközést talál, ami segíti a BIM koordinátorok és BIM menedzserek munkáját. Amennyiben a kivitelezés helyszínén kell megoldani az ütközéseket, akkor azokról „issue-kat”, azaz észrevételeket lehet készíteni. Az észrevételeket típusra, kategóriára (tervezési, ütközési) és felelősre tudjuk kiosztani, akik el tudják végezni az adott feladatot.

Amennyiben több száz észrevétel van egy terven, akkor ezt rögzíteni lehet kooperációs jegyzőkönyv készítésével. A megbeszéléseken akár interneten (Zoom vagy Microsoft Teams-en) keresztül vehetünk részt linkek generálásával mobil, laptop eszközökkel. A legfontosabb, hogy az információ mindenhol hozzáférhető legyen.

A Team Collaborate funkcióval különböző szakágak, különböző fájlformátumban feltöltött modelljeit koordinálják a felhőben. Digitális időközi szállításokat, érkeztetési folyamatot lát el.

Az Autodesk Construction Cloud a Docs-ra építve adja a BIM Collaborate eszközöket. Ezzel segítve a koncepcionális fázist, a részlet- és kivitelitervezést, és a kivitelezés végéig tartó koordinációs együttműködést. A Collaborate esetében a hatékony csoportmunka, az előre definiált automatikus ütközésvizsgálatok, az egyesített és szabványosított modell alapú koordináció révén egy olyan kommunikációs központ tud lenni, amely jelentős hozzáadott értéket teremt a projektmenedzsment folyamatai során.

A projektfázisok előrehaladásával a kivitelezési szakaszba érve, a Construction Cloud modulok közül a Build az, amelyik támogatja a kivitelezés folyamatait. Alapját képezik a feltöltött és felhőben tárolt Docs adatok és az ezekhez beállított megfelelő jogosultságok. Felhasználói fiókok beállításával különböző szintű hozzáféréseket állíthatunk be, legyenek a résztvevők akár belső, akár külső munkatársak.

Felmerül a kérdés, hogy mennyire rugalmas a hozzáférés a platformhoz. Amellett, hogy a felületet böngészőn keresztül érjük el, az Autodesk Construction Cloud Androidos és iOS alkalmazásával mobilon vagy tableten Docs, BIM Collaborate, Build előfizetéssel offline és online üzemmódban is hozzá tudunk férni fájljainkhoz.

A hozzáféréssel észrevételeket tudunk rögzíteni: „markup”-okat és issue”-kat hozhatunk létre; méréseket végezhetünk, dokumentumokat, fényképeket, videókat adhatunk a megjelölt helyekhez. A helyszínen nyithatjuk meg .dwg, .rvt, .ifc és .pdf fájljainkat. 3D modellek esetén be is járhatjuk a modellünket, szűréseket hozhatunk létra, anyagok tulajdonságait nézhetjük meg, elrejthetünk elemeket, tervlapokat mérhetünk.

Szerző:
Nikula Márió László

A termékkel kapcsolatos további kérdését, árajánlat kérését az alábbi linken küldheti el kollégánknak!

Kapcsolattartók:

Nikula Márió László
BIM tanácsadó
Szilágyi Balázs
BIM tanácsadó